Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2

Nasze dane do kontaktu: Kroi się Agnieszka Błaszczyk, Traktorowa 63c/18, 91-111 Łódź, adres mailowy: kontakt.kroisie@gmail.com, nr telefonu: 601079434

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………         

* uzupełnić